Bilförsäkring


En bilförsäkring är, precis som namnet ger en liten hint om, en försäkring som är till för att ge bilar försäkringsskydd. Försäkringen i sig kan vara av olika omfattning, det finns i regel tre olika omfattningar, eller storlekar om man så vill, på en bilförsäkring. Där den minsta av de tre är trafikförsäkring, sedan följer halvförsäkring (ofta även omnämnd som delkasko, läs mer om det längre ner), och den största av de tre kallas rätt och slätt för helförsäkring. Det som skiljer en halvförsäkring och en helförsäkring åt är endast momentet Vagnskada, läs mer om vad det innebär längre ner. Momenten i en halvförsäkring kommer också längre fram.

  • Trafikförsäkring
  • Halvförsäkring / Delkasko
  • Helförsäkring / Vagnskadeförsäkring

De tre olika omfattningarna fungerar som så att en större innehåller alltid sig själv och de mindre. Så med andra ord – har du din bil helförsäkrad så har den också det försäkringsskydd som ges av en trafikförsäkring och en halvförsäkring/delkasko. Har den en halv-/delkaskoförsäkring så har den också en trafikförsäkring. För att hitta den billigaste bilförsäkringen så krävs det lite jobb från din sida, inte speciellt mycket, men lite. Det handlar helt enkelt om att jämföra bilförsäkringar mellan olika försäkringsbolag.

Trafikförsäkring krävs i bilförsäkring

Bil med bilförsäkring

En Bil med bilförsäkring I Säkra händer

Det finns en lag som säger att alla fordon – bilar, traktorer, mopeder, motorcyklar mfl. – som framförs på våra vägar ska vara trafikförsäkrade. Detta för att en trafikförsäkring i första hand inte är till för att skydda bilen som har försäkringen, trafikförsäkringen är till för att skydda andra trafikanter, fotgängare och egendom som ett framfört fordon kan komma att skada. Det fungerar som så att om du, med ett trafikförsäkrat fordon, orsakar skada på person eller egendom så kommer trafikförsäkringen för ditt fordon gå in och täcka upp alla kostnader skadan har medfört. Den kommer inte att täcka några kostnader för att återställa skador på ditt fordon som kan ha uppkommit vid olyckan, för att du ska få ersättning för eventuella sådana krävs att du har fordonet helförsäkrat = har en vagnskadeförsäkring. Däremot så kommer din trafikförsäkring betala ut pengar till dig, den vållande parten, för eventuella omkostnader som personskador kan ha medfört – sjukhusvistelse, sjuktransporter, medicin etc. för både förare och passagerare. Lagen säger också att en trafikförsäkring ska täcka skador upp till 300 miljoner, en helt astronomisk summa. Läs mer om varför detta belopp är så högt och få mer info om trafikförsäkringar på denna sida.

  • Trafikförsäkring

Halvförsäkringen innehåller många moment

Det som i folkmun kallas för halvförsäkring eller Delkasko är egentligen ett samlingsnamn för flera olika moment som din bil kan vara försäkrad mot:

De här momenten är de som man kan förvänta sig ska ingå i en halvförsäkring hos alla försäkringsbolag. Sedan finns det de bolag som har valt att lägga till ytterliggare moment i sina halvförsäkringar, t.ex. Kris(psykologhjälp efter olycka), Rehab(bättre villkor vid personskada) mfl. Och så går det i regel alltid att skräddarsy en halvförsäkring lite extra tilläggsförsäkringar hos de olika bolagen, t.ex. lägga till en assistansförsäkring(hjälp att forsla bort dig, passagerare, bagage och bilen om ni skulle bli stående). Även om momenten heter exakt samma sak hos många bolag så kan ersättningen och villkoren skilja markant dem emellan. Läs mer om halvförsäkringar här.

Helförsäkringar maximalt skydd

I en helförsäkring ingår som tidigare nämnts en trafikförsäkring alla moment i en halvförsäkring samt en vagnskadeförsäkring. Vad vagnskadeförsäkringen gör är att ge dig ersättning för skada som har uppkommit på grund av dig, vållande fordon är utländskt eller om någon vållande ej går att finna – t.ex. en parkeringsskada och vållande fordon har smitit.

Du kan läsa mer ingående om helförsäkringar här.

Garageförsäkring och avställningsförsäkring

Det finns en fjärde omfattning av en bilförsäkring – den så kallade garage-/avställningsförsäkringen. Denna försäkring är lite speciell då den inte innehåller någon trafikförsäkring som halv- och helförsäkringar gör fast den kan innehålla samma moment som halv- och helförsäkringar, dvs. antingen bara momenten i en halvförsäkring/delkasko eller momenten i en halvförsäkring/delkasko och momentet vagnskada. En garage-/avställningsförsäkring delas alltså inte in i hel eller halv, vilket kan skapa lite missförstånd – för att uttrycka det korrekt så får man säga garage-/avställningsförsäkring med eller utan vagnskadeförsäkring. Den här formen av bilförsäkring är framförallt till för de bilar som står avställda under långa perioder. Det kan vara veteranbilar som bara körs under sommarhalvåret, bilar som undergår renovering och inte ens är kördugliga, eller att man är utomlands, eller iväg på annat håll, under en längre tid och vet att bilen inte kommer att nyttjas i trafik. Då kan bilen ställas av, kravet på trafikförsäkring försvinner där, och ställas in i garaget. Dock så vill man fortfarande ha övrigt försäkringsskydd på den, stöldförsäkring, brandförsäkring, glasförsäkring etc.