Ofta står det att man inte ska lämna värdesaker i förvaringsskåp. Vad som exakt menas med ”värdesaker” anges aldrig. Om man menar plånbok, mobil eller nycklar, kan man ju undra varför man alls skulle behöva förvaringsskåp. Menar de som satt upp skylten att man bara ska lägga in skräp i förvaringsskåpen, eller är det bra ett sätt att slippa ta ansvar för om något blir stulet ur ett förvaringsskåp? Antagligen menas det senare. Ägarna till stället som erbjuder förvaringsskåp vill förmodligen inte ta ansvar för eventuella inbrottstjuvar.

Bäst är att alltid bygga inbrottsäkert

Kanske man borde skriva samma sak utanför vissa garage? Att man inte borde förvara ”värdesaker” som bilar i garage, eftersom de ändå inte håller mot inbrottstjuvar. Varför ska man då ha ett garage, om det ändå inte ska hålla mot inbrott? Det är ju något man kan fundera över. Då är det ju bättre att vända på saken; ska man ha ett garage är det ju lika bra att ha ett sådant så att inbrottstjuvarna inte kan ta sig in, helt enkelt, eller hur?

Garage är aldrig säkrare än sin svagaste punkt

Om man vill bygga så säkert det bara går, bör man sätta sig in i hur tjuvarna tänker. Hur skulle en tjuv tänka för att ta sig in i ett garage? Hur skulle inbrottstjuven göra för att ta sig in? Kan man tänka sig in i hur en sådan tänker kan man arbeta förebyggande och bygga så säkert det bara går. Tänker vi då på garage, är det naturligast att en tjuv ju försöker ta sig in via garageporten. Är den då lätt att få upp, även utan nycklar är det ingen svår sak. Därför bör man alltid montera portar i garaget som är svåra att få upp. Och även om man skulle lyckas låsa upp portarna ska det vara så gott som omöjligt att rucka på porten även om den skulle vara öppen.

Ha automatiska garageportar för öppning och stängning

Här tänker vi på att till exempel ha automatiserade garageportar, som är omöjliga att rubba utan att man har slagit in den rätta koden, eller har den rätta nyckeln. Skulle till exempel elen gå, ska man kunna manövrera den upp eller ner porten manuellt, men endast med hjälp av en anordning som man når endast inne i huset. Varför inte montera garageportar som du beställer från ett företag som arbetar med säkerhet? Säkrare garageportar är svår att få tag i. Här kan du läsa mer om sådana garageportar.

Stockholm kommer på andra plats när det kommer till antalet bilstölder, visar statistik över antalet bilstölder, skrev Expressen i förra året. Polisen tror att  i de flesta bilstölder är det professionella ligor som ligger bakom, och då är det ligor som stjäl bilar och de kommer då från Östeuropa och Baltikum:

– Det krävs lite planering och lite organisation för att stjäla en bil och ta den till utlandet. Det är ingen spontan turist som gör det här, säger Lars Stervander som är kriminalinspektör i Stockholm.

Han menar att det är lika viktigt att skydda bilnyckeln som att skydda själva bilen. Bilnyckeln är lika mycket värd som själva bilen. Står bilen utanför huset, och om tjuvarna har lätt att komma åt bilnyckeln, är en bilstöld lätt att genomföra. Har man i stället bilen i ett garage och bilnyckeln långt från dörren, och svår att nå, då har man skyddat bilen så gott det går.

Garaget inte säkrare än sina garageportar

När det kommer till garage, kan man ha säkrare och mindre säkra garage. Ett garage är inte säkrare än de garageportar som garaget har. Materialet och konstruktionen spelar här avgörande roll för hur säkert garageportarna är. Det finns olika garageportar. De kan ha olika material och konstruktioner. Varför inte välja garageportar av ett säkerhetsföretag? Det finns säkerhetsföretag som ständigt arbetar med säkerhet och som säljer säkerhetsprodukter. Då kan man lita på att de kan detta med säkerhet och vet vad som är bra säkerhet på marknaden.

Då har de garageportar av stål och som är styrda av motor. Endast den som har nyckel – eller som kan den rätta koden – kan då rubba garageportarna. För säkerhets skull och om elen skulle sluta fungera, kan man ändå öppna och stänga dem manuellt, men då måste man ha den rätta nyckeln för att kunna göra detta. För att kunna rucka på en sådan garageport gäller det att man slår av motorn och slår på garageporten i friläge. Har du väl slagit på garageportarna i friläge, är det sedan lätt att hantera dem manuellt. Därför bör du ha skåpet där du hanterar garaget inomhus, så att det endast är du som kan nå det.

Det viktiga är att alltid parkera bilen i garaget. Därför är det mest praktiskt att ha motorstyrda garageportar, så du slipper hoppa in och ut ur bilen bara för att öppna garageportarna innan du ska åka iväg, eller när du kommer hem efter en lång arbetsdag. Läs mer om garageportar i Stockholm på: http://www.garageportarstockholm.se.