VÄLJ RÄTT BILFÖRSÄKRING

Alla som står som ägare på en bil måste ha en bilförsäkring. Minimikravet är en så kallad trafikförsäkring, som främst täcker skador du som bilförare tillfogar andra människor, djur och egendom genom slarv eller olyckshändelse. Dessutom finns två ytterligare typer av bilförsäkringar; halvförsäkring och helförsäkring, som ger ökat skydd mot skador på bilen vid olika scenarion. Det är de tre huvudtyperna av bilförsäkringar. Alla försäkringsbolag erbjuder dessutom olika typer av tilläggsförsäkringar som täcker de flesta händelser man kan råka ut för som bilförare. Här skiljer det dig en del åt mellan bolagen, vissa erbjuder som tilläggsförsäkring det som ett annat bolag kanske bakar in i halvförsäkringen osv.

Det lönar sig alltså alltid att i detalj kolla vad som ingår i de olika försäkringarna hos de olika bolagen och att tänka igenom vilka försäkringar du verkligen behöver med tanke på hur du kör, var du bor, vad du har för typ av bil och hur gammal den är. Här går vi kort igenom de olika försäkringstyperna och även hur du hittar den försäkring som passar just dig och din bil.

Trafikförsäkring

Alla som har en bil i Sverige måste ha en trafikförsäkring. Du kan teckna en trafikförsäkring hos vilket försäkringsbolag du vill. Skulle du råka orsaka skador på andra människor, djur eller annans egendom täcker trafikförsäkringen detta och den täcker även dina skador. Däremot ger den inte ersättning för skador på din bil.

Priset, premien du betalar, skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen, men det som mest spelar in är din bostadsort, din ålder och hur gammal din bil är. Har du ingen trafikförsäkring blir du ålagd att betala en straffavgift på 100 kronor per dag till Trafikskadeföreningen. Det är Trafikskadeföreningen som betalar ut ersättning i de fall en förare som orsakat skador inte har någon trafikförsäkring. Trots att det är lag på trafikförsäkring finns idag ungefär 60 000 oförsäkrade fordon på Sveriges vägar.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår en trafikförsäkring, och dessutom ersättning för skador vid stöld och brand. Halvförsäkringen täcker dessutom skador på motorn, så kallad maskinskada, och glasskador på bilen. Skulle du hamna i en rättstvist efter en trafikolycka finns även ett rättsskydd som täcker rättegångskostnader. Slutligen ingår vanligen också bärgning i halvförsäkringen.

De flesta bilägare i Sverige väljer åtminstone en halvförsäkring för sitt fordon, kanske mest på grund av ersättningen för maskinskada. Men det är bra att veta att ersättningen för maskinskada oftast inte gäller efter att bilen uppnått en viss ålder eller har kört ett visst antal mil. Ofta går gränsen vid 8 år, alternativt 10 000 mil. Har du en äldre bil som gått långt får du därför normalt ingen ersättning för maskinskada. Däremot kanske det ändå är värt att teckna en halvförsäkring med tanke på de andra ersättningsområdena som rättsskydd, glasskador etc.

Helförsäkring

I en helförsäkring ingår trafikförsäkring och halvförsäkring, och dessutom en så kallad vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen täcker skador på karossen efter krock eller skadegörelse. Köper du en ny bil ingår en vagnskadeförsäkring i tre år och under den tiden räcker det alltså med en halvförsäkring. Därefter bör du uppgradera till en helförsäkring om värdet på bilen fortfarande är högt. För en äldre bil som inte har något större värde är det dock tveksamt om det är värt att ha en helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar kan till exempel vara ersättning för hyrbil, borttappad nyckel, viltskadeersättning, drulleförsäkring om du till exempel skulle spilla något i bilen eller tankar fel drivmedel osv. Tilläggsförsäkringar är ofta väldigt specifika och skiljer sig åt mellan bolagen. Här gäller det att tänka efter om det finns någon typ av tilläggsförsäkring som du skulle kunna ha nytta av. Vissa händelser som räknas som tillägg av ett försäkringsbolag kan också var inbakade i till exempel halvförsäkring hos ett annat bolag, så det gäller verkligen att identifiera dina behov och jämföra noggrant.

Att välja typ av försäkring

När du söker på olika typer av försäkringar hos bolagen ska du alltid knappa in ditt registreringsnummer och uppgifter om din ålder, bostadsort osv. Det gör att du kommer att se vad kostnaden kommer att bli för just dig och din bil. Yngre förare betalar alltid mer. Dessutom är vissa orter rödmärkta av försäkringsbolagen och premien är högre om du bor i ett sånt område. Om du har en garageplats är det en viktig faktor och något som garanterat sänker din premie. Många andra parametrar spelar in och gör att det är svårt att generellt säga vad en viss försäkring kostar. Du måste in och kolla på bolagens hemsidor.

Några tumregler finns dock. Köper du en ny bil där vagnskadeförsäkring ingår räcker det med halvförsäkring, som uppdateras till helförsäkring när tre år har gått. Är bilen äldre än tio år räcker det antagligen med en halvförsäkring och har du en riktigt gammal och lite skruttig bil kan du nöja dig med en trafikförsäkring, särskilt om du inte kör särskilt mycket bil. Annars gäller att välja utifrån dina egna förutsättningar. Är du beroende av bilen i jobbet är det antagligen bra att välja en försäkring där ersättningsbil ingår. Kör du mycket i skog kan det vara bra med ett utökat skydd vid viltolyckor, och så vidare.

Ett par sista tips kring valet av bilförsäkring

Som alltid med försäkringar kan du ha nytta av att teckna en bilförsäkring hos det bolag där du har andra försäkringar, som hem- eller olycksfallsförsäkring. Det sänker definitivt priset, men det är inte säkert att det blir billigast.

Ett annat knep en del använder sig av är att byta bilförsäkring varje år, eftersom försäkringsbolagen ofta erbjuder ett lågt ingångspris för att locka kunder. Det är tillåtet, men innebär ju att man måste ha ständig koll och planera framåt.