Effektivisera körningarna

Kategorier Tjänster

Internet of Things, produkterna möts och kommunicerar, låter användarna vara uppkopplade i realtid och effektiviserar körningar. Glöm listor, papper och kvitton. Få koll digitalt.

Är du yrkesförare eller har du ett åkeri? Har du suttit med långa svårtydda listor på körningar, kvitton på trängselskatt, utsläpp och liknande? Har du som förare svurit över att du glömt fylla i uppgifter, eller tappat ett kvitto? Har du upplevt att det aldrig är exakta uppgifter? Allt det där är historia. Idag kan både förare och företag hålla koll på alla körningar digitalt. Genom att bilen är uppkopplad, genereras körjournalen direkt och ingenting missas. Effektivt och säkert, helt enkelt. Tillgång till support och global täckning gör att systemet är ett modernt verktyg för logistik.

En app som håller koll åt dig

Idag har vi ju alltid en mobil tillgänglig, därför har man också alltid tillgång till appen. Du behöver inte leta under sätet efter skrynkliga listor att fylla i. Du har appen och den registrerar automatiskt dina resor. Kör du både professionellt och privat? Då kan du alltid justera i appen när du till exempel passerar trängselskattzoner. På samma sätt registreras CO2 utsläpp. En automatisk körjournal är anpassad enligt skatteverkets krav. Den kan generera digitala rapporter när du behöver dem över CO2 utsläpp t.ex. Systemet följer också upp körningar och kan därför se exakt var en leverans befinner sig och kan övervaka känsliga och värdefulla transporter. Det finns också möjlighet att utnyttja lastutrymmet maximalt och på så vis minimera antalet bilar på vägarna.