Laddstation för elbil kommer det finnas gott om i Stockholm

Kategorier Laddstation

Det är förståeligt om det kommer finnas en laddstation lite här och var i Stockholm. Staden har många invånare och med det följer en hel del elbilar.

I Stockholm ligger en gata inne i dess centrala delar som vid ett tillfälle har utsetts till Sveriges mest förorenade. Inte så att det är speciellt nedsmutsat på gatan, utan mer för att luftkvaliteten är så dålig. Detta kommer sig av alla bilar som trafikerar den varje dag. Om det blir fler elbilar skulle luften förbättras nämnvärt.

För att livet med bil ska bli praktiskt fungerande för dig som väljer att köpa elbil, och på så sätt bidrar till att förbättra miljön, måste det till laddstationer. Det är därför en naturlig del i utvecklingen att laddstationer kommer synas lite här och var i Stockholms stad, liksom de kommer finnas i övriga landet.

Laddstation för invånare och besökare i Stockholm

Utan en laddstation i Stockholm blir det inte mycket åka av för dig som har elbil. Men inom en snar framtid kommer det vara möjligt att ladda på varenda liten parkeringsplats. Det finns redan sådana ställen. Vanligt är att du som vill investera i en laddstation kanske sätter up den på din mark eller vid ditt hus.

Har du ett större markområde i närheten av ett köpcenter kan du med fördel använda den till att sätta upp en och annan laddstation i Stockholm och dess närområde. Överallt kommer det behövas laddstationer för att täcka elbilarnas behov av el. Fik och mat i närheten kommer täcka förarnas behov av energi.