Blir man av med bilen vid personlig konkurs?

Kategorier Okategoriserade

Det är inte så väldigt vanligt att människor försätts i personlig konkurs idag. Ofta finns andra alternativ, som skuldsanering. Det händer dock, och för den som blir försatt i personlig konkurs väntar en svårtid. I princip blir man av med all kontroll över sin ekonomi, som istället tas över av en konkursförvaltare. Alla ens tillgångar säljs och pengarna som kommer in används för att betala tillbaka dem man är skyldig pengar, borgenärerna. All egendom räknas in, det vill säga även bilen och andra föremål och fastigheter.En bostadsrätt kan man i vissa fall få behålla, men det varierar. En obelånad bostad kan man i praktiken bli av med, eftersom det inte finns något pantbrev på den. Å andra sidan kan ju en såld bostadsrätt generera en stor inkomst, som kan hjälpa till att betala av skulder och kanske kunna undvika en konkurs.

Man blir inte av med några skulder

När ett företag går i konkurs säljs dess egendomar och pengarna som kommer in delas upp mellan borgenärerna. Ägaren däremot ärver inga skulder utan kan starta ett nytt företag nästa dag. Vid personlig konkurs avskrivs dock inga skulder, utan de kvarstår lika stora som förut. Dessutom tillkommer andra kostnader, för konkursförvaltare, advokat och dylikt. Den som är försatt i personlig konkurs får inte behålla mer än det allra nödvändigaste, som pengar till mat och hyra. Resten tas om hand av kronofogden.

Skuldsanering ofta alternativ till personlig konkurs

Om man har gått med stora skulder länge, kan man bli beviljad skuldsanering hos Kronfogden. En skuldsanering innebär att Kronofogdemyndigheten beslutar en summa som du ska betala, vanligtvis en stornedskrivning av det du är skyldig. Sedan skriver de till borgenärerna och hör om de kan tänka sig att gå med på nedskrivningarna. Om de gör det betalar du av den resterande skulden, vilket vanligtvis tar några år. Sedan är du skuldfri och får återigen bedriva näringsverksamhet, ingå i styrelser och så vidare.Framför allt har du rätt att behålla alla pengar du tjänar, vilket för många blir en oerhörd frihet.

Advokat kan vara bra vid tvister med borgenärer

Det är tufft att leva under utmätning, på många sätt kan det kännas som att sitta fast i ekonomiskt slaveri, att vara livegen. Visserligen har man själv dragit på sig situationen genom att vara oförsiktig med sin ekonomi, men när hela ens resterande liv verkar gå ut på att man ska betala av skulder som aldrig kommer att minska är det lätt att känna misströstan. För den som saknar ett arbete kan följderna bli katastrofala.

Advokat inom konkursrätt kan vara värd pengarna

Genom att kontakta en advokat kan man få hjälp vid en personlig konkurs. Hjälp att förhandla med borgenärerna redan på ett tidigt stadium och göra arrangemang så att skulderna blir rimliga att hantera. Det finns många advokater som specialiserat sig på konkursrätt och att hjälpa privatpersoner som hamnat på obestånd. En advokat kostar visserligen också pengar, men en bra advokat kan hjälpa dig att göra en bedömning av ditt ärende och sedan berätta vad han tror att du kan få ut av att anlita honom, i form av nedskrivningar och så vidare. En första konsultation är alltid gratis, så det är definitivt en chans som är värd att ta om man hamnat på obestånd i sin privatekonomi.

Mer information om konkurser finns på denna sajt: http://www.konkursen.nu.