Elbilen är här för att stanna

Kategorier Okategoriserade

Tekniken rör sig framåt i allt snabbare takt. Ena dagen hade vi fordon som drevs av fossila bränslen, andra dagen kom elbilen. Det är ingen tvekan om vilken av dem som tillhör framtiden.

Med tanke på hur länge vi har vetat om hur fossila bränslen påverkar vår planet är det märkligt att idén om en bil driven på el inte realiserades tidigare. Vår stora användning av fossila bränslen leder till utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur leder till en växthuseffekt som bidrar till klimatförändringar. För att stävja utvecklingen behöver vi människor ändra vårt sätt att leva, och ett sådant sätt är att se över hur vi transporterar oss. Visst kan många av oss som lever i storstäder gå, cykla eller åka kollektivt, men i många fall behövs det ett transportmedel där vi kan transportera oss i snabb takt på egen hand. Det gäller särskilt om man är bosatt på landet, utan tillgång till övriga alternativ.

Hur en elbil fungerar

En elbil drivs av en eller flera elmotorer, vanligtvis i form av uppladdningsbara batterier. Hur stort batteriets kapacitet är varierar mellan olika bilmodeller. Det finns även hybrider som kombinerar eldrift med en förbränningsmotor. Ofta kan man i dessa fall välja mellan att använda dessa samtidigt eller var och en för sig. Vilken räckvidd en elbil har beror på batteriet, bilens energiåtgång och yttre faktorer som till exempel luftmotstånd. Även vädret spelar roll, vilket många nog inte kan gissa sig till. Låga temperaturer, snö och slask minskar räckvidden hos en elbil. De flesta är dock överens om att elbilen har många fördelar i jämförelse med de bilar som har en förbränningsmotor. Den kan accelerera oerhört snabbt och är dessutom väldigt tyst.

Hur man laddar en elbil

Det finns olika sätt att ladda en elbil på, och hur lång tid det tar att ladda bilen beror bland annat på vilken metod man väljer. Dels finns det som kallas hemmaladdning, där den inbyggda laddaren i bilen används. Detta kallas även normalladdning, och denna metod lämpar sig när man har bilen stående en längre tid, som under natten eller på arbetet. Att ladda bilen på detta sätt tar något längre tid än alternativet snabbladdning, som sker på laddstationer där man kan stanna om man åker en längre sträcka och batteriet inte räcker till. Man kan även byta ut det använda batterier till ett fulladdat, men det alternativet har inte rönt särskilt stor framgång.