Finns tillräckliga laddstolpar för elbil?

Kategorier Okategoriserade

När man väl skaffar sig en elbil, blir man helt hänvisad till de få laddstolpar som finns i landet. Det kan göra att man blir väldigt begränsad till Stockholm. Vill man åka någon annanstans, ut på landsbygden, eller till något av de andra nordiska länderna, vågar man inte det.

Istället för att det ska underlätta ens tillvaro, blir man helt beroende av att kontrollera på förhand så att det finns laddstolpar dit man tänker sig. Istället för att bilen ska ge en frihet, så binder den upp en, till de områden där det finns laddstolpar. Ingen vill bli stående mitt i skogen och inte komma någonstans för att bilbatteriet har tagit slut.

Information om laddstationer på uppladdning.nu

Som tur finn det på nätet information om var och hur många laddstationer det finns i Sverige, och på andra ställen i Europa, som i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike och så vidare. Det finns även information om laddstationser i Australien, och USA, i Kanada och på Nya Zeeland. Men det är allt. I resten av världen lyser laddstationerna med sin frånvaro.

Känner man sig det minsta osäker på om det finna laddstationer, bör man ha en egen laddstation hemma som man kan ladda sin elbil från. Och ska man till andra ställen i Sverige, bör man åka på annat sätt, med tåg till exempel.

Skaffa dig ”gratis” bränsle till bilen

Om du samtidigt som du installerar en laddstolpe till din elbil, ser till att installera solpaneler som tar hem gratis el till dig, så skaffar du dig gratis bränsle till din bil på sikt. Även om det kostar dig en del att installera både laddstolpen och solpanelerna, så kommer det på sikt att sänka sina kostnader. Tänk dig en framtid där du får gratis bränsle till din bil! Eller får gratis el till hela ditt hushåll. Det finns värre utsikter inför framtiden. Här kan man läsa mer om laddstationer som man kan installera hemma: http://annos.se.