Cannabis populärt i medelåldern

Kategorier Okategoriserade

Häromdagen kom den oväntade och överraskande nyheten att användningen, eller ska vi säga missbruket av cannabis har ökat bland folk i medelåldern, i alla fall bland dem som är mellan 30-44 års åldern.

Ofta tänker man att man börjar med missbruk av narkotika i ungdomen, och sedan avtar missbruket ju högre upp man kommer i åldrarna. Men den senaste mätningen som Folkhälsomyndigheten har gjort, visar på att det är en ökning av missbruket av cannabis just bland dem som är i medelåldern i Sverige.

Så mycket har cannabismissbruket ökat bland dem i medelåldern

Förut mätte man ett missbruk på 1 procent, som nu har ökat till 4 procent, men störst är ändå missbruket bland dem som är mellan 16-29, som ligger mellan 7-9 procent bland den svenska befolkningen. Varför man ser en ökad användning just i den här gruppen finns egentligen ingen förklaring för. Kan denna grupp ha blivit påverkade av amerikansk populärkultur? I många filmer, i musik och böcker, läser man om, lyssnar till och ser många som röker hasch, marijuana eller cannabis. Eftersom ingen vet, blir det bara spekulationer.

Hur påverkar detta andra områden?

Hur detta kommer att påverka andra saker, som rör denna grupp medelålders personer, blir en fråga för framtiden. Kommer en ökad användning påverka bilkörandet? Kommer det att påverka barnuppfostran? Kommer det att påverka synen på droganvändning i allmänhet? Kommer vi att se en mer liberal syn på knark? Och kommer folk att se på narkotikabrott som mindre förseelser? Det som många inte är medvetna om, är att med ökad användning av narkotika, så ökar brottsligheten, då det oftast är yrkeskriminella som förser efterfrågan på narkotika. Och de som handhar narkotika, använder sig av ett ganska så stort våldskapital. Så är det så att man tycker det är ofarligt med narkotikabrott, bör man tänka på de våldsamma gängen som härjar på våra gator. Läs mer på: https://www.narkotikabrott.nu.