Säkrast bygga garage till bilen

Kategorier Garage

Stockholm kommer på andra plats när det kommer till antalet bilstölder, visar statistik över antalet bilstölder, skrev Expressen i förra året. Polisen tror att  i de flesta bilstölder är det professionella ligor som ligger bakom, och då är det ligor som stjäl bilar och de kommer då från Östeuropa och Baltikum:

– Det krävs lite planering och lite organisation för att stjäla en bil och ta den till utlandet. Det är ingen spontan turist som gör det här, säger Lars Stervander som är kriminalinspektör i Stockholm.

Han menar att det är lika viktigt att skydda bilnyckeln som att skydda själva bilen. Bilnyckeln är lika mycket värd som själva bilen. Står bilen utanför huset, och om tjuvarna har lätt att komma åt bilnyckeln, är en bilstöld lätt att genomföra. Har man i stället bilen i ett garage och bilnyckeln långt från dörren, och svår att nå, då har man skyddat bilen så gott det går.

Garaget inte säkrare än sina garageportar

När det kommer till garage, kan man ha säkrare och mindre säkra garage. Ett garage är inte säkrare än de garageportar som garaget har. Materialet och konstruktionen spelar här avgörande roll för hur säkert garageportarna är. Det finns olika garageportar. De kan ha olika material och konstruktioner. Varför inte välja garageportar av ett säkerhetsföretag? Det finns säkerhetsföretag som ständigt arbetar med säkerhet och som säljer säkerhetsprodukter. Då kan man lita på att de kan detta med säkerhet och vet vad som är bra säkerhet på marknaden.

Då har de garageportar av stål och som är styrda av motor. Endast den som har nyckel – eller som kan den rätta koden – kan då rubba garageportarna. För säkerhets skull och om elen skulle sluta fungera, kan man ändå öppna och stänga dem manuellt, men då måste man ha den rätta nyckeln för att kunna göra detta. För att kunna rucka på en sådan garageport gäller det att man slår av motorn och slår på garageporten i friläge. Har du väl slagit på garageportarna i friläge, är det sedan lätt att hantera dem manuellt. Därför bör du ha skåpet där du hanterar garaget inomhus, så att det endast är du som kan nå det.

Det viktiga är att alltid parkera bilen i garaget. Därför är det mest praktiskt att ha motorstyrda garageportar, så du slipper hoppa in och ut ur bilen bara för att öppna garageportarna innan du ska åka iväg, eller när du kommer hem efter en lång arbetsdag. Läs mer om garageportar i Stockholm på: http://www.garageportarstockholm.se.